Zgłoszenie do turnieju

Jak zgłosić drużynę?

Zapoznaj się z regulaminem Cyklu turniejów piłki nożnej o puchar dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Jeżeli chcesz zgłosić drużynę do jednego z sześciu turniejów pobierz załączone dokumenty. Musisz je uzupełnić. Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie RODO muszą podpisać rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, które zostaną zgłoszone do turnieju. Formularz uzupełnia szkoła. Uzupełnione i podpisane dokumenty należy przesłać skanem na adres zgloszenia@turniejecos.pl . Jeżeli przesłane dokumenty nie zawierają braków lub błędów drużyna zostaje zakwalifikowana do turnieju. W przypadku braku miejsc otrzymacie Państwo propozycję udziału w innym turnieju, chyba że już we wszystkich będzie zgłoszony komplet. W obu przypadkach otrzymacie Państwo maila informacją zwrotną. Oryginał dokumentów opiekun drużyny musi dostarczyć do biura zawodów w dniu rozgrywania turnieju.

W razie pytań zachęcamy do przesyłania pytań na adres biuro@turniejecos.pl .

Copyright by

Michał Siedlanowski

CYKL TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Partner tytularny